مرور برچسب

موفقیت در کسب و کار

آیا اهرم های موفقیت را می شناسید اگر بخواهید یک شئ سنگین را جا به جا کنید دو راه پیش روی شماست: اول آن که می توانید شئ را بدون کمک گرفتن از اهرم بلند کنید که احتمال آسیب دیدن در این انتخاب بسیار زیاد است. دوم این که از یک اهرم مانند جک یا الوار برای بلند کردن شئ استفاده کنید که در این صورت قسمتی…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام