دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

موفقیت در کار

انسان های موفق چگونه توانسته اند قوانین واقعی زندگی را درک کنند همه ی ما در دوران کودکی از قوانینی پیروی کردیم که در بزرگسالی این گونه به نظر می رسید که سرپیچی کردن از آن ها چندان سخت نبوده است. در واقع این گونه بیان می شود که ما به عنوان یک فرد بالغ به خوبی درک می کنیم که جوامع متمدن نیازمند…
ادامه مطلب ...