تاکنون راجع به تاثیر قانون جذب در مورد خیلی از مسائل شنیده اید. یکی از هزاران موردی که قانون جذب بر آنها تاثیر می گذارد سلامتی جسمی و روحی ماست. و نکته ی مهمی که در مورد آن باید بدانیم این است که سلامت جسمی و سلامت روحی بر روی یکدیگر تاثیر به سزایی دارند و هر کدام از آنها که در تعادل مناسبی با دیگری…
ادامه مطلب ...