مشکلات خواب و مسائل روحی و روانی هر کدام به تنهایی از نگرانی های بهداشت عمومی هستند و هرکدام تأثیر قابل توجهی در سلامت افراد و در نتیجه سلامت جامعه دارند. با اینحال خواب و سلامت روانی باهم مرتبط هستند و اگر نه همه مشکلات روانی  بسیاری از مشکلات با خواب مرتبط هستند. در این مقاله به بررسی تاثیر خواب…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام