دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

چگونه وارد آلفای ذهنی شویم؟ تجسم ذهن برای کارکرد بهتر، به دست آوردن اعتماد به نفس، فکر مثبت، کنترل کردن اضطراب و نگه داشتن روحیه شیوه خوبی است. آلفای ذهنی بخش مشخصی از مغز است که در آن مکان امواج مغزی پایین می اید و به 8 تا 12 سیکل در ثانیه می رسد. در این موقعیت مغز می تواند به موضوعی که برایش…
ادامه مطلب ...

سازماندهی ذهن

آیا شما زندگی را که همیشه آرزو داشتید دارید؟ یا اینکه وضع موجود را بهبود داده اید؟ اکثر ما ایده‌ای مبهم…