آرشیو ماهانه

آبان 1398

 عدم تقابل کار و سایر نقشهای زندگی است. این حالت تعادل است که در آن خواسته های زندگی شخصی ، زندگی حرفه ای و زندگی خانوادگی برابر است. تعادل کار و زندگی محدود به برنامه های کار نیست که به کارمندان اجازه می دهد سایر برنامه ها و اقدامات زندگی را انجام دهند. تعادل در کار و زندگی اصطلاحی است که معمولاً…
ادامه مطلب ...