آرشیو ماهانه

اردیبهشت 1398

بهترین روش برنامه ریزی برای یک زندگی موفق شاید برایتان جالب باشد که بدانید هر چیزی که شما می توانید تصور کنید واقعی است. قدرت ذهن در تخیل است. تجسم یک ابزار بسیار قدرتمند است؛ زیرا این واقعیت را ایجاد می کند که شما می توانید؛ و این تصور در ذهن شما ایجاد می شود، قبل از این که به صورت فیزیکی تحقق…
ادامه مطلب ...