آرشیو ماهانه

شهریور 1396

گفتگوهای درونی منفی بی‌ خاصیت. پشت گوش انداز. مردد. اینها القابی می باشند که دوستم خودش را مستحق آنها میداند که البته موجب حیرت من نیز شده است. در واقع از نظر من او هم موفق است و هم زیبا که در اوقات فراغتش شیرینی‌ های فوق‌ العاده‌ ایی برای خانواده‌ اش میپزد. بله، آشپزی میکند! اما این روزها ندای…
ادامه مطلب ...