آرشیو ماهانه

دی 1395

رازداری چیست؟ چگونه راز دار خوبی باشیم؟ راز و البته حفظ آن مقوله ای است که همیشه با آدمی بوده است تا دلمان می‌ گیرد به دنبال بهانه کوچکی می‌ گردیم تا با اطرافیان‌ مان درد و دل کنیم و با حرف زدن، کمی از بار روانی مشکلات‌ مان کم کنیم، اما گاهی همین درد و دل‌ های ساده و خودمانی کار دست مان می دهد.…
ادامه مطلب ...