آرشیو ماهانه

مهر 1395

اگر میخواهیم فردی دوست داشتنی باشیم باید به نکات زیر توجه کنیم. استفاده از کلماتی مثل لطفا و متشکرم ممکن است همه جا مورد استفاده نباشد، اما اگر می خواهیم شخصیت کاریزماتیک داشته باشیم استفاده از آنها بسیار به نفعمان خواهد بود. وقتی کسی به خاطر چیزی از شما تشکر می کند گفتن دو کلمه ی «خواهش می‌کنم»…
ادامه مطلب ...

راز ثروتمند شدن

چه چیزی باعث ثروتمند شدن افراد میشود؟ راز ثروتمند شدن چیست؟ چگونه پولدار شویم؟ نتایج تحقیقات نشان داده که…