مرور برچسب

کنار گذاشتن افراد منفی

کنار گذاشتن افراد منفی موضوع بحث این مقاله می‌باشد. مثلی هست که می گوید یک سیب خراب می تواند کل شاخه را فاسد کند و اغلب این مثل برای محیط تجاری هم صدق می کند. افراد منفی نگر، با نگرش منفی خود، با تصورات و افکار فاجعه آمیز دیدگاه معتقد به جبر و تقدیرشان می توانند به همه جا نفوذ کرده و مثل یک واگیر…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام