مرور برچسب

کارآفرین یعنی چه

کارآفرینی یعنی چند سالی از عمرت را طوری زندگی کن که اکثر آدم‌ ها زندگی نمی‌ کنند، آن وقت بقیه عمرت را جوری زندگی کن که اکثر آدم‌ ها نمی‌ توانند. هیچ کس از اول قهرمان دوی سرعت به دنیا نمی آید. همه افراد می‌ آموزند چگونه از زمین بلند شوند و پیش از آنکه اولین قدم لرزان خود را بردارند، چگونه بتوانند…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام