مرور برچسب

چگونگی کنار گذاشتن افراد منفی

کنار گذاشتن افراد منفی موضوع بحث این مقاله می‌باشد. مثلی هست که می گوید یک سیب خراب می تواند کل شاخه را فاسد کند و اغلب این مثل برای محیط تجاری هم صدق می کند. افراد منفی نگر، با نگرش منفی خود، با تصورات و افکار فاجعه آمیز دیدگاه معتقد به جبر و تقدیرشان می توانند به همه جا نفوذ کرده و مثل یک واگیر…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام