مرور برچسب

چگونه بر دیگران تاثیر گذار باشیم

ما معمولا در دنیای دراماتیک خود زندگی می کنیم. همگی ما به طور معمول روی حالت اتوماتیک قرار داریم و نسبت به نتیجه ای که در آخر به دست می آوریم واکنش نشان می دهیم. افراد انواع انرژی های مثبت و منفی را از خود بروز می دهند. اما با کمی تفکر می توان فهمید که ما قدرت انتخاب داریم. می توانیم انتخاب کنیم…
ادامه مطلب ...