مرور برچسب

چگونه افکار منفی را به مثبت تبدیل کنیم

لنزی که شما از دریچه آن به دنیا می نگرید قطعا توسط افکارتان ساخته می شود. به همین دلیل، آزمودن طبیعت و منشا تفکرات بسیار اهمیت دارد. بخصوص یافتن پاسخ برای سوالاتی نظیر اینکه آیا الگوهای فکری شما بیشتر منفی هستند یا مثبت؟ آیا با نگاهی خوش بینانه به اتفاقات می نگرید یا با عینک بدبینی؟ هم نوع زندگی…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام