مرور برچسب

چگونه از زبان بدن برای نشان دادن اعتماد به نفس در مذاکرات استفاده کنیم؟

انسان ها از طریق کانال های مختلفی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. زبان تنها وسیله ی تبادل اطلاعات نمی باشد. ما در هنگام گفتگو، ایده و احساسات خودمان را نه تنها با کلمات بلکه از طریق حالت چهره، لحن صدا و حرکات بدن بیان می کنیم. به این زبان های غیر کلامی " زبان بدن" گفته می شود. این زبان مانند زبان…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام