مرور برچسب

چرا من احساس خوشبختی نمیکنم

چه چیزهایی مانع احساس خوشبختی ما می شوند اکثر ما انسان ها برای تحلیل هریک از وقایع پیرامون خود قوانینی داریم که طبق آن پدیده ای نادر را معجزه تشخیص می دهیم. تجربه ای که افراد متفاوت از واقعه ای کسب می کنند، ارتباطی به خود آن واقعه ندارد. تفسیرهای آن ها بر اساس نیروی کنترل کننده باورها و به خصوص…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام