مرور برچسب

هدف گذاری برای آینده

نظریه تنظیم اهداف این مفهوم را ترسیم می‌کند که ایده‌های آگاه ما اقدامات ما را هدایت می‌کنند. (لاک 1968). بنابراین، آیا ما می‌توانیم این فرض را درنظر بگیریم و آن را برای بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اهدافی که احتمالا می‌توانیم برای خودمان تعیین کنیم، اعمال کنیم؟ و برنامه‌ریزی و رسیدن به آن چه معنایی دارد؟…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام