مرور برچسب

نه گفتن در پیشرفت زندگی زناشویی

در زندگی زناشویی بسیاری از زوجین بعد از مدتی به مشکل می خورند. انتظاراتی که از هم دارند، و برآورده نشدن آن سبب ایجاد نارضایتی در زوجین می شود. بسیاری از زوجین از هم انتظار دارند، که خواست ها و درخواست های هم را به صورت صد درصدی و بدون چون چرا انجام دهند. در حالی که وقتی با پاسخ منفی و جواب نه مواجه…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام