مرور برچسب

موفقیت در زندگی

آشنایی با علم شرطی کردن و واسطه های عصبی آن چه علم شرطی کردن واسطه های عصبی در اختیار ما قرار می دهد، شامل شش مرحله کلی است که به طریقی خاص طراحی شده اند تا با بر هم زدن الگوهای تضعیف کننده ی ما، رفتارها را تغییر دهند. اما نخست باید بدانیم چگونه مغز واسطه های شرطی را به وجود می آورد. هر بار…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام