مرور برچسب

موفقیت در زندگی

هنگامی که خوش می‌گذرانید زمان مثل برق و باد می‌گذرد. درسته، مگه نه؟ وقتی بیرون و در حال خوش گذرانی هستید، به نظر می‌رسد که به نوعی، زمان خیلی زود می‌گذرد. البته، گذر سریع زمان غیر ممکن است. زمان ثابت است مگر اینکه شما یک ماشین زمان داشته باشید. در کار هم همین اتفاق می‌افتد. هنگامی که…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام