مرور برچسب

موفقیت با قانون جذب

به زبان ساده ،  قانون جذب حاکی از آن است که شما می توانید از طریق افکار و اعمال خود، اتفاقات مثبت یا منفی را به زندگی خود جذب کنید. این قانون بر پایه ی این تئوری است که همه چیز از انرژی ساخته شده است ، بنابراین انرژی ای که شما به محیط می دهید به شما باز خواهد گشت. قانون جذب برای موفقیت تمامی افراد…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام