دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

مدیریت زمان انسان های موفق به چه صورت است

زمان ما‌‌هیتی گذرا دارد ، اما به نظر می رسد که افراد موفق در مقایسه با بسیاری از ما کار های بیشتری را طی یک روز انجام می دهند. مدیریت زمان انسان های موفق باعث می شود در طول روز کارهایی متنوعی را به سرانجام برسانند. خوشبختانه ، آنها مایل هستند نکات ، ترفندها و راهبردهای خود را در اختیار ما قرار…
ادامه مطلب ...