مرور برچسب

مدیتیشن در خانه

اگر بهانه های اصلی ما برای انجام ندادن "مدیتیشن" این است که مشغله فراوان و وقت کافی نداریم، این را باید بدانیم که در میان افرادی که مشغولیت های بیشتری دارند، مدیتیشن به دلیل افزایش تمرکز، کاهش استرس و حتی ایجاد توانایی بیشتر برای ارتباط با دیگران، از کارآیی بیشتری برخوردار است. تحقیقات گسترده…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام