مرور برچسب

قوانین جهانی موفقیت

30 قانون مفید جهانی موفقیت 1- قانون علت و معلول هر چیز به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی معلولی است و برای هر معلولی، علت یا علت های به خصوصی وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشیم چه نداشته باشیم. چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد. در زندگی هر کاری را که بخواهیم می توانیم انجام دهیم به شرط آن که…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام