مرور برچسب

قدرت دقت و تمرکز

چطور می توانیم در زندگی خود موقعیت های طلایی خلق کنیم شما باید بدانید که خلق موقعیت های زندگی همگی زاده ی رفتار ما می باشند و رفتار ما نیز از احساسات ما نشات می گیرد. این که شما در هر لحظه چه احساساتی دارید، دقیقا به همان نسبت از خود رفتار نشان می دهید. اگر حس بدی از کسی دریافت کنید، نمی توانید…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام