مرور برچسب

قانون کارما چیست؟

تا به حال واژه "کارما" به گوشتان خورده است؟ یا این شعر قدیمی را شنیده‌اید که می‌گوید " هرچه بکاری همان را درو خواهی کرد" ؟ کارما واژه ‌ای نیست که فقط در جای خاصی از آن استفاده شود. یک مبحث بسیار گسترده و همه گیر است. حال اینکه واقعا کارما چه معنایی دارد؟ قانون کارما (car-ma) به معنای اعمال و…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام