مرور برچسب

قانون جذب دو

باوری که نسبت به خودتان دارید را تغییر دهید (قانون جذب) باید از این مسئله اگاه باشید که سطح توانایی و آگاهی شما بالاتر از آن چیزی است که با آن خو گرفته اید و در تصور شما گنجانده شده است. این توانایی ها کمک می کند تا شما بر اساس قانون جذب به رویاها و خواسته هایتان دست پیدا کنید و هیچ گاه آن ها را…
ادامه مطلب ...