مرور برچسب

قانون جذب دو

دوست دارید دوستان بیشتری داشته باشید و جذابیت در بین دوستان و سایر اشخاص موجود در اطراف برایتان مهم است؟ منظورم دوستان واقعی است، یعنی افرادی که با شما می خندند و گریه می کنند. دوستان نزدیک من برای من یک دنیا معنی دارند. دوستانی که وقتی به آنها احتیاج دارم، کنار من هستند. وقتی آنها در موقعیت های…
ادامه مطلب ...

57 قانون جذب

57 قانون جذب برای افرادی که در دستیابی به هرچیزی جدی هستند اگر شما توانستید یک بخش مفید را از این مطلب دریافت…