مرور برچسب

قانون جذب دو

چگونه می توانیم از قانون جذب برای کسب نتیجه دلخواه در کنکور استفاده کنیم؟ آیا این‌ کار شدنی است؟ بله، ما می توانیم از قانون جذب در کنکور برای کسب نتیجه دلخواهمان استفاده کنیم. استفاده از قانون جذب در تمام موارد زندگی جواب می دهد. که این موارد شامل کنکور و دانشگاه نیز می شود. اما مثل هر چیز دیگری،…
ادامه مطلب ...