مرور برچسب

قانون جذب و جذب شادی

شادی را می توان با افکار جذب کرد چون شادی یک حالتی از ذهن است. خوشحال بودن اغلب به معنای احساس رضایت، شادی و احساسی است که زندگی شما را در طول مشکلات مختلف، معنی دار می کند و به آسایش و راحتی زندگی بستگی ندارد. شادی و خوشحالی ربطی به ثروت و آسایش ندارد و یک هدف ساده نیست، بلکه در مورد پیشرفت و بهبود…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام