مرور برچسب

فيل شيلر

بیوگرافی فیل شیلر برخی فیل شیلر را کلیدی ترین فرد اپل میدانند؛ می گویند اگر او نبود این فروش بی نظیر دست نیافتنی می بود تا جایی که از او به عنوان با ارزشترین مدیر بازاریابی جهان یاد میشود. در ادامه به زندگی نامه ی فیل شیلر معاون ارشد بخش بازاریابی جهانی شرکت اپل می پردازیم. در زندگینامه فیل شیلر…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام