مرور برچسب

فناوری اصلاعات

دنیای تکنولوژی رشد می کند و در بخش های مختلف زندگی ما وارد می شود. مدیران شرکت های بزرگ و فعال معمولاً تأثیر قابل توجهی بر روند رشد این صنعت دارند. در این میان اما جایگاه مدیران زن در صنعت تکنولوژی کجا است؟    در واقع حضور زنان در عرصه های مختلف صنعتی، تجاری و تکنولوژی در سال های اخیر پررنگ تر…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام