مرور برچسب

فاکتورهای اجتماعی

چه نکاتی باعث میشود نتوانیم ارتباط اجتماعی با دیگران برقرار کنیم بسیاری از افرادی که در مهارت های اجتماعی مشکل دارند، مصوبش را در دوران کودکی شان می گردند. در این مقاله به برخی از فاکتورهای مادرزادی و اکتسابی که منجر به ضعف در مهارت های اجتماعی خواهد شد می پردازیم. در این مقاله برای سادگی از واژه…
ادامه مطلب ...