مرور برچسب

غیر ممکن ها با قانون جذب

همه غیر ممکن ها با قانون جذب ممکن می‌شود. به عبارت ديگر، فراتر از طبيعت ذاتي شما، يك آگاهي و شعور كهكشاني در تمام كائنات حاكم است كه مي گويد هيچ چيز ذاتا غيرممكن نيست. قانون جذب به شما كمك مي كند تا از اين حقيقت آگاه شويد و اين باور را در ذهن تان ايجاد كنيد كه هيچ برايتان دست نيافتني نيست. جمله اي…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام