مرور برچسب

عزت نفس چیست

عزت نفس و راهکارهای تقویت آن اگر فکر می کنیم که به اندازه کافی زیبا نیستیم، اگر به اندازه کافی استعداد نداریم که بتوانیم مثل دوستمان موفق باشیم، اگر به اندازه کافی بلد نیستیم در جمع حرف بزنیم، پس خودمان را محدود می کنیم که کمتر دیده شویم؛ خودمان را محدود می کنیم که کمتر حرف بزنیم و یا از ترس…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام