دوره پر مخاطب ( کارشناس جذب شوید ) دارای بیش از 100 هزار مخاطب در سراسر دنیا
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

شریک زندگی

آیا تمرکزمان را در زندگی واقعاً به روی چیزهایی که برایمان اهمیت دارند گذاشته ایم؟ در مورد ثروت مادی، شریک زندگی، خانه و یا ماشین حرف نمیزنم. بلکه، در مورد خود ماست، زمانیکه شروع به تمرکز به روی چیزهایی که واقعاً برایمان اهمیت دارند می کنیم، می توانیم زندگی دیگران را تغییر بدهیم. ممکن است هر یک از…
ادامه مطلب ...
مشاوره ثبت نام دوره