مرور برچسب

سخن بزرگان

  سخن بزرگان در مورد عزم و اراده -اراده انسانی، در كنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تكامل او را اداره می كند.   فیثاغورث -اراده بهترین راهنمای طبیعت است.   اسمایلز -اراده های ضعیف به صورت حرف و گفتار خودنمایی می كنند، در حالی كه اراده های قوی جز در لباس عمل و كردار پدیدار نمی شوند.   گوستاو لوبون…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام