مرور برچسب

زندگی کردن

آیا تمرکزمان را در زندگی واقعاً به روی چیزهایی که برایمان اهمیت دارند گذاشته ایم؟ در مورد ثروت مادی، شریک زندگی، خانه و یا ماشین حرف نمیزنم. بلکه، در مورد خود ماست، زمانیکه شروع به تمرکز به روی چیزهایی که واقعاً برایمان اهمیت دارند می کنیم، می توانیم زندگی دیگران را تغییر بدهیم. ممکن است هر یک از…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام