مرور برچسب

زبان بدن مردان

  نکاتی از قدرت زبان بدن راز موفقیت (طرز درست ایستادن) اکثر ارتباطات ما غیرکلامی است، پس اطمینان حاصل کنیم که بدن‌ مان دقیقاً آن چیزی را می‌ گوید که قصد گفتنش را داشته‌ ایم. بعضی اوقات، بدن‌ مان می‌ داند باید چه‌ کار کند. چیزی درباره‌ ی غریزه‌ ی طبیعی وجود دارد که باید گفته شود، درباره‌ ی این که…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام