مرور برچسب

زبان بدن در هنگام مذاکرات

انسان ها از طریق کانال های مختلفی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. زبان تنها وسیله ی تبادل اطلاعات نمی باشد. ما در هنگام گفتگو، ایده و احساسات خودمان را نه تنها با کلمات بلکه از طریق حالت چهره، لحن صدا و حرکات بدن بیان می کنیم. به این زبان های غیر کلامی " زبان بدن" گفته می شود. این زبان مانند زبان…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام