دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

روزهای خوب

از مردی که بنیانگذار بزرگترین فروشگاههای زنجیره ای در جهان بود پرسیدند که راز موفقیت شما چه بوده است؟ او در پاسخ گفت: محل تولد من یکی از شهرهای انگلستان است. زندگی من اینگونه بود که خانواده ای فقیری متولد شدم و چون خودم را واقعا فقیر می دیدم، هیچ راهی به جز گدایی کردن نمی شناختم. روزی به سمت…
ادامه مطلب ...