مرور برچسب

راه رسیدن به هدف

مواردی که یک فرد موفق و خوشحال هیچگاه نباید بر زبان بیاورد ۱- هیچ چاره ای ندارم این را در نظر داشته باشید که برای رسیدن به خواسته همیشه چندین راه وجود دارد، شما اگر در مسیری هستید که به آن تمایلی ندارید به سادگی و با میل باطنی می توانید آن را تغییر دهید. ۲- من نمی توانم خواستن توانستن است.…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام