مرور برچسب

رازهای موفقیت فروش

رمز و رازهای یک فروش موفق باید برای موفقیت در کار فروش، روشی را اتخاذ کنید که ما نام آن را دو تماس گذاشته ایم. در این روش دوبار با مشتری تماس گرفته میشد، یک بار برای به دست آوردن اطلاعات مفید مشتری از قبیل اهداف او برای خرید، داده های مالی و این‌که او از زندگی چه چیزهایی می خواهد و ... بار دوم هم…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام