مرور برچسب

ذهن

آیا شما زندگی را که همیشه آرزو داشتید دارید؟ یا اینکه وضع موجود را بهبود داده اید؟ اکثر ما ایده‌ای مبهم از آنچه که فکر می‌کنیم سزاوار آن هستیم داریم. وقتی زندگی از آن مسیر منحرف می‌شود، ما به آرامی آن را تنظیم می‌کنیم، اغلب ناامید و ناراحت می‌شویم. چرا این اتفاق می‌افتد؟ " ما شگفت‌زده…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام