دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مرور برچسب

ذهن

افراد موفق کنترل زندگی خود را در دست دارند. آن‌ها از توانایی و اراده، نظم و انضباط خود و هوش هیجانی برخوردارند تا زندگی‌ای را که به آن افتخار می‌کنند را طراحی کنند و به این دلیل است که آنها زمانی را به یادگیری اینکه ذهنشان چگونه کار می‌کند و چگونه می‌توان از آن به بهترین نحو استفاده کرد اختصاص…
ادامه مطلب ...

سازماندهی ذهن

آیا شما زندگی را که همیشه آرزو داشتید دارید؟ یا اینکه وضع موجود را بهبود داده اید؟ اکثر ما ایده‌ای مبهم…