مرور برچسب

ذهن ناخودآگاه

تلقین و قدرت ذهن با قانون جذب دوستان عزیز سایت پرورش افکار اکنون که متوجه شدیم ذهن خودآگاه مانند مراقب و نگهبان ما عمل می کند و نخستین وظیفه ‌ای که بر عهده دارد حفظ و حمایت از ذهن ناخودآگاه در برابر افکار و پیام های غلط و نادرست می باشد. به این مثال توجه کنید: تصور کنید سوار یک کشتی تفریحی…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام