مرور برچسب

دوست داشتن

نکاتی برای دوست داشتن خودمان با استفاده از قانون جذب "زیبا بودن یعنی خودمان باشیم. نیازی نیست دیگران تأییدمان کنند. خودمان باید خودمان را بپذیریم."  Thich Nhat Hanh مهمترین تصمیم زندگی‌ مان، تصمیمی است که بر بقیه تصمیم‌ های زندگی‌ مان اثر میگذارد، تعهد به دوست داشتن و پذیرفتن خودمان می…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام