مرور برچسب

دلشوره بی دلیل

   دلشوره چیست؟ زمانی که فرد در مواجهه با یک مشکلی قرار می گیرد به خاطر زمینه های اضطراب موجود در ناخودآگاه، به طور ناگهانی دچار دلشوره می شود، اکثراً مردم به این موضوع اهمیت نمی دهند. اما... علت های دلشوره های ناگهانی در افراد چیست؟  زمینه اضطراب باید در افراد باشد تا این مسئله شکل بگیرد، زمینه…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام