مرور برچسب

خوشبین بودن

  چگونه فردی خوش بین شویم؟ چگونه فردی خوش بین باشیم؟ "آنچه كه منزلت و شأن ما را تعیین می كند رفتار و نگرش است نه استعداد و قابلیت های ذاتی مان." زیگ زیگلار همه ما با مثل ها و حـكایـات زیـادی در مـورد خـوش بـیـنی بـرخـورد كرده ایم، امـا ممكـن است قـدرت حقـیقی دیــدن جـهـان از طریق عینک خوش بینی را…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام