مرور برچسب

خوشبین بودن به آینده

  چگونه فردی خوش بین شویم؟ چگونه فردی خوش بین باشیم؟ "آنچه كه منزلت و شأن ما را تعیین می كند رفتار و نگرش است نه استعداد و قابلیت های ذاتی مان." زیگ زیگلار همه ما با مثل ها و حـكایـات زیـادی در مـورد خـوش بـیـنی بـرخـورد كرده ایم، امـا ممكـن است قـدرت حقـیقی دیــدن جـهـان از طریق عینک خوش بینی را…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام