مرور برچسب

جهان هستی

قانون جاذبه در واقع برای یافتن چیزهایی هستند که به ما کمک میکنند، احساس رسیدن به آرزویمان را پدیدار کنیم... بریم یه دوری با آن ماشین شیک بزنیم... بریم اثاثیه آن خانه را بخریم... وارد خانه شویم و تغییرات در دکوراسیون آن بدهیم... هرکاری لازم باشد انجام دهیم تا بهترین احساسات برای رسیدن به…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام