مرور برچسب

جملات انگیزشی

سخت ترین افرادِ دنیا نیز به انگیزه نیاز دارند (قانون جذب) مهم نیست ما چقدر قوی، شجاع و امیدوار باشیم، زیرا که به انگیزه نیاز داریم. انگیزه در واقع، همان "چرا باید سختی را تحمل کنم؟" مان است… اگر جوابی برای آن داشته باشیم، هیچ شرایطی سخت نخواهد آمد. اما بعضی اوقات زندگی بر ما چنان سخت خواهد…
ادامه مطلب ...
دوره پرمخاطب موفقیت ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام