مرور برچسب

توماس ادیسون

تعریف موفقیت از زبان بزرگ ترین افراد دنیا انسان هایی که موفق تلقی می شوند تنها به خاطر میزان ثروتی که در اختیار دارند، احساس موفقیت در زندگی نمی کنند، بلکه این موفقیت از نظر آن ها در زمینه های مختلفی همچون روابط اجتماعی، سلامت و مواردی از این دست تقسیم بندی می شود. هنگام صحبت در مورد یک انسان…
ادامه مطلب ...
پرمخاطب ترین دوره موفقیت در دنیا ( کارشناس جذب شوید )
اطلاعات بیشتر و ثبت نام